Gå til innholdet

Det er flere årsaker til at det oppstår knirking i parketten. La oss gå gjennom de vanligste grunnene til dette.

Ujevne undergulv

Undergulvet består som oftest av plater, (gulvplater), planker og støpt underlag. Hvis dette ikke er jevnt kan parketten begynne å bevege seg når man går på det og det kan medføre knirk. De fleste leverandører av parkettgulv tillater +/- 3 mm avvik på 2 meter. Det er viktig å måle og vatre gulvet nøyaktig når man legger undergulvet. Avviket må ikke blir større enn det tillatte. Dersom man har avvik på +/- 3 mm på 1,5 m for eksempel, er ikke undergulvet godkjent for parkettlegging.

Luftfuktighet

Endringer i luftfuktighet kan påvirke parketten og føre til at den utvides eller krymper, og dette kan igjen føre til knirk. Det beste for parkettgulvet er en relativ luftfuktighet i rommet på mellom 40 og 60 prosent. I de fleste nye boliger faller luftfuktigheten om vinteren til 30 prosent eller lavere på grunn av et balansert ventilasjonssystem. Hvis parketten knirker bare om vinterstid, er det garantert at årsaken er luftfuktighet. For å løse dette problemet, kan du vurdere å installere en luftfukter i rommet eller ventilere rommet regelmessig ved å åpne vinduer og dører for å la frisk luft strømme inn.

Andre spesielle forhold

Det er visse situasjoner der spesielle forhold kan påvirke monteringen av parketten og føre til knirk. For eksempel må et kjøkken med tunge benkeplater og tungt innhold i underskapene, aldri settes rett på parketten. Setter du kjøkken-elementene rett på parketten, vil dette låse parketten på den ene siden og føre til knirk. Manglende eller dårlig kvalitet på underlagsmaterialet, eller generelt dårlig underlag, kan være årsaken til knirk. Det er viktig å bruke riktig underlagsmateriale for parketten og å sørge for at underlaget er jevnt og solid. Underlag kan være bærende konstruksjoner som bjelker, støpt gulvflate og lignende.
Knirk i parketten kan også være et tegn på problemer med strukturen i bygningen. I noen tilfeller kan det være nødvendig å undersøke og utbedre hele undergulvet eller strukturen for å løse problemet. 

Oppsummering

For å unngå knirk i parketten, bør du sørge for å ha et jevnt undergulv og bruke riktig underlagsmateriale. Det kan også være lurt å holde korrekt luftfuktighet samt å påse at parketten er ordentlig installert. Hvis parketten allerede har begynt å knirke, kan det være lurt å kontakte en profesjonell parkettinstallatør for å undersøke årsaken og finne en løsning. Vi har egne parkettleggere som kan utføre dette.

 

Klikk her for å ringe oss nå

(Telefon åpen mellom kl 08.00 – 17.00)

Ta kontakt med oss her