Gå til innholdet

Det kan være fristende å benytte seg av noen som jobber svart for å slippe å betale tarifflønn og offentlige avgifter, og dermed få billigere arbeidskraft.

Det du kanskje ikke tenker over når du velger å bruke svart arbeid er de negative konsekvensene slike arbeidsforhold har for både samfunnet og arbeiderne selv.

 

Useriøs konkurranse for seriøse bedrifter

Bedrifter som driver hvitt har ingen mulighet til å konkurrere prismessig med de som jobber svart. Seriøse aktører må betale tarifflønn, sørge for lovlige arbeidsforhold, og legge til skatter og avgifter i prisene sine. De vil ikke kunne tilby lavere pris enn dem som kan putte kontantene rett i lomma.

Det er ingen hemmelighet at mange velger pris fremfor erfaring og kvalitet. De fleste ønsker å spare penger der det er mulig, særlig hvis jobben er stor og prisen likeså. Dette gjør at useriøse aktører kan legge seg godt under markedspris og dermed få fritt spillerom, mens de som følger reglene blir dyttet ut i kulda.

Les også: Er det lurt å pusse opp før man skal selge?

Konsekvensene av å kjøpe svart arbeid

Selv om arbeidet kan virke flott i øyeblikket det blir gjennomført, har du ingen garantier for at det vil holde seg slik. Når jobben blir betalt for «under bordet», har du ingen dokumentasjon på at arbeidet er blitt gjort. Om noe skulle gå galt, står du uten bevis.

Er du uheldig og inngår avtale med noen som ikke vil ta ansvar for arbeid som er utført feil, sitter du virkelig i saksa. Da er det ikke annet å gjøre enn å betale en ny håndverker som får jobben utbedret – denne gangen antagelig av en som arbeider hvitt slik at alt går rett for seg.

Dårlig utført arbeid svekker bransjen som helhet, og ødelegger ryktet til seriøse virksomheter som jobber hardt for et godt omdømme.

Samfunnet får mindre

Bedrifter som jobber svart betaler ikke skatt, moms eller andre avgifter som er nødvendig for at samfunnet skal fungere. Uten disse inntektene blir det ingen penger til bygging og vedlikehold av skoler, sykehus og veier. En god infrastruktur er vesentlig for at landet kan gå rundt.

Norge er et velferdssamfunn som er avhengig av at folk bidrar til fellesskapet. Det er skatter og avgifter som er årsaken til at vi får gratis skolegang, pleie om vi er syke, og støtte ved arbeidsledighet.

Når du benytter deg av svart arbeid bidrar du til å opprettholde en ukultur som i det lange løp svekker velferdsstaten vi er avhengige av.

Les også: Hva bør man tenke på når man skal pusse opp gangen?

Hva er sosial dumping?

Du kjenner kanskje til uttrykket sosial dumping. Dette er et kjent fenomen blant useriøse virksomheter der de ansatte har mistet sine essensielle rettigheter som mange andre arbeidstakere tar for gitt. Utover at de mister sine sosiale rettigheter, får ikke arbeidstakerne minstelønn, feriepenger, arbeidsulykkesforsikring, sykelønn eller pensjonspoeng. De blir heller ikke vernet eller tilbudt hjelp dersom de skulle bli sagt opp eller går arbeidsledige. Ved å bruke en seriøs aktør, vil du hjelpe til med å sikre seriøse og anstendige arbeidsvilkår for alle. Dette er greit å ha i bakhodet neste gang du skal ansette en håndverker! 

Les også: Hva slags gulv bør jeg velge?

Vestly Vedlikehold er en seriøs aktør. Se hvordan vi kan hjelpe deg med oppussingen her.

 

Klikk her for å ringe oss nå

(Telefon åpen mellom kl 08.00 – 17.00)