Gå til innholdet

Det kan være fristende å benytte seg av noen som jobber svart for å slippe å betale tarifflønn og offentlige avgifter, og dermed få billigere arbeidskraft.

Det du kanskje ikke tenker på når du velger å bruke svart arbeid er de negative konsekvensene slike arbeidsforhold har for både samfunnet og arbeiderne selv.

 

Useriøs konkurranse for seriøse bedrifter

Bedrifter som driver hvitt har ingen mulighet til å konkurrere prismessig med de som jobber svart. Seriøse aktører må betale tarifflønn, besørge lovlige arbeidsforhold og legge til skatter og avgifter i prisene sine. De vil ikke kunne tilby lavere pris enn de som kan putte kontantene rett i lomma.

Det er ingen hemmelighet at mange velger pris fremfor erfaring og kvalitet. De fleste ønsker å spare penger der det er mulig, særlig hvis jobben er stor og prisen deretter. Dette gjør at useriøse aktører kan legge seg godt under markedspris og dermed få fritt spillerom, mens de som følger reglene blir dyttet ut i kulda.

Les også: Er det lurt å pusse opp før man skal selge?

 

Ingen garanti for arbeidet

Selv om arbeidet kan virke flott i øyeblikket det blir Business People Handshake Greeting Deal at work.
gjennomført har du ingen garantier for at det vil holde seg slik. Når jobben blir betalt for «under bordet» får du ingen dokumentasjon på at arbeidet har blitt gjort, og du har dermed ingen bevis å legge frem om noe skulle gå galt.

Om du i tillegg er så uheldig å inngå avtale med noen som ikke vil ta ansvar for feil utført arbeid sitter du virkelig i saksa. Da er det ikke annet å gjøre enn å betale for en ny håndverker og få jobben utbedret – denne gangen antagelig av en som arbeider hvitt slik at alt går rett for seg.

Dårlig utført arbeid svekker bransjen som helhet, og ødelegger ryktet til seriøse virksomheter som jobber hardt for et godt omdømme.

Les også: Dette støtter du hvis håndverkeren jobber svart

 

Samfunnet får mindre

Bedrifter som jobber svart betaler ikke skatt, moms eller andre avgifter som er nødvendig for at samfunnet skal fungere. Uten disse inntektene blir det ingen penger til bygging og vedlikehold av skoler, sykehus og veier, noe som er grunnleggende for at landet vårt skal gå rundt.

Norge er et velferdssamfunn som er avhengig av at folk bidrar til fellesskapet. Det er skatter og avgifter som er årsaken til at vi i Norge får gratis skolegang og pleie om vi er syke, og det er skattepengene som gjør at du får støtte dersom du skulle bli arbeidsledig.

Når du benytter deg av svart arbeid bidrar du til opprettholdelse av en ukultur som ikke fører noe godt med seg, og som i det lange løp svekker velferdsstaten vi kjenner til og er avhengige av.

Les også: Hva bør man tenke på når man skal pusse opp gangen?

 

Arbeidere mister grunnleggende rettigheter

Ansatte i bedrifter som jobber svart mister flere essensielle rettigheter mange tar for gitt. De får ikke feriepenger, arbeidsulykkesforsikring, lønn når de er syke eller pensjonspoeng. De blir heller ikke vernet eller mottar hjelp dersom de skulle bli sagt opp og går arbeidsledige.

Sosial dumping er et kjent fenomen blant useriøse virksomheter. Foruten at de ansatte mister sosiale rettigheter så får de heller ikke betalt minstelønn.

Ta en titt på denne filmsnutten fra Handlehvitt som oppsummerer konsekvensene av svart arbeid veldig enkelt. Ha dette i bakhodet neste gang du skal ansette en håndverker!

Les også: Hva slags gulv bør jeg velge?

 

 

Klikk her for å ringe oss nå

(Telefon åpen mellom kl 08.00 – 17.00)